Cijene Apartmana

Ukoliko želite rezervirati apartman ili saznati više, javite nam se ovdje

IV/V
VI  VII/VIII
IX  X
Apartman SAFIRA
60 80 110  80 60
Apartman DALIA
60 80 110  80 60
Apartman ART
60 80 110  80 60
Apartman JANA
60 80 110  80 60
Studio AZUR
50 60 75
60 50
Studio LUNA
50 60 75
60 50
  • cijene su u Eurima, ovisno o mjesecu korištenja
  • Uplata rezervacije/akontacije za smještaj se potvrđuje e-mailom, telefonom ili faksom.
  • Ukoliko gosti odustanu od rezervacije, uplaćena akontacija se ne vraća.
  • Ostatak iznosa plaća se odmah po dolasku.
  • Za boravak duži od 15 dana, dajemo popust od 5% na ukupnu cijenu.

Rezervacija se  smatra važećom nakon uplate akontacije od 30% na naš račun