Cijene Apartmana

Ukoliko želite rezervirati apartman ili saznati više, javite nam se ovdje

IV/V
VI  VII/VIII
IX  X
Apartman SAFIRA
55 80 100  80 55
Apartman DALIA
55 80 100  80 55
Apartman ART
55 80 100  80 55
Apartman JANA
55 80 100  80 55
Studio AZUR
45 60 75
60 45
Studio LUNA
40 50 60
50 40
  • cijene su u Eurima, ovisno o mjesecu korištenja
  • Uplata rezervacije/akontacije za smještaj se potvrđuje e-mailom, telefonom ili faksom.
  • Ukoliko gosti odustanu od rezervacije, uplaćena akontacija se ne vraća.
  • Ostatak iznosa plaća se odmah po dolasku.
  • Za boravak duži od 15 dana, dajemo popust od 5% na ukupnu cijenu.

Rezervacija se  smatra važećom nakon uplate akontacije od 30% na naš račun